Държавна опера Русе Държавна Опера - Русе
Разширено търсене

Кариери


ОБЯВА ЗА ПРОСЛУШВАНЕ ОБЯВА ЗА ПРОСЛУШВАНЕ

Обява за процедура по заемане на свободни позиции в звено оркестър

Свободни позиции:

1.      Солист, оркестрант - Обой;

2.      Солист, оркестрант - Фагот;

3.      Солист, оркестрант – Ударни инструменти;

 

Изискване за заемане на длъжността:

1.      за Солист, оркестрант: Обой – висше или средно музикално образование;

2.      за Солист, оркестрант: Фагот – висше или средно музикално образование;

3.      за Солист, оркестрант: Ударни инструменти – висше или средно музикално образование;

 

Условия на труд:

-          5 дневна работна седмица;

-          до 40 работни часа седмично;

-          36 работни дни платен годишен отпуск;

-          поемане на част от разходите по настаняване.

 

Начин на формиране на трудовото възнаграждение:

-          Съгласно вътрешни правила за определяне на трудовото възнаграждение, с възможност за договаряне.

 

Необходими документи за кандидатстване и удостоверяване на компетентност:

-          Заявление за кандидатстване по утвърден образец;

-          Копия от документи, удостоверяващи завършено образование и компетентност;

-          Автобиография (CV) включващо професионален маршрут и репертоар на кандидата.

 

Начин на провеждане на процедурата:

1.      Документален подбор на кандидатите;

2.      Прослушване на кандидатите: присъствено или по предоставени видео материали.

 

Краен срок, място и начин на подаване на документите и материалите за прослушването:

-          Документите се подават:

·         Лично, в деловодството на Държавна опера – Русе;

·         По имейл на office@ruseopera.com;

-          Краен срок: 13.03.2023 година.

 

Друга информация:

-          Допуснатите кандидати до етап прослушване, които ще се явяват присъствено, ще бъдат уведомени за датата на провеждането му на оставения контактен имейл адрес;

-          С издържалите процедурата кандидати ще бъде сключен едногодишен трудов договор с първоначален срок за изпитване от шест месеца.

Свържете се с нас

Каса Опера
тел: 082 825042
мобилен:
email: office@ruseopera.com
Работно време каса

Понеделник - петък 10:00 - 18:30 часа
в дни със спектакли до 19:00 часа

Бюлетин

Абонирайте се за получаване на новини и специални промоции