Държавна опера Русе Държавна Опера - Русе
Разширено търсене

Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.ruseopera.com

 

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между Държавна опера – Русе, собственик на сайта www.ruseopera.com от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници, намиращи се на домейн www.ruseopera.com (наричани за краткост "сайт".

Тези условия обвързват всички потребители.

След зареждане на сайта с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.ruseopera.com (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия". Създателят на сайта си запазва правото да изменя тези „Общи условия”, заради което молим периодично да бъдат преглеждани.
В случай, че не сте съгласни с тези условия Ви молим ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.

ДЕФИНИЦИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ. „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът със заглавна страница www.ruseopera.com и подзаглавни страници със стоки (артикули),предлагани за продажба от ПРОДАВАЧА и евентуално споразумение за сключване на договор за покупко-продажба с КУПУВАЧА.
„ПРОДАВАЧ” е търговецът, който продава стоките чрез електронния магазин www.ruseopera.com. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
„КУПУВАЧ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.
„ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ” е обособена част от уебсайта на www.ruseopera.com, съдържаща информация за КУПУВАЧА (потребителя), изисквана от www.ruseopera.com, за изпълнение на договора, предоставя я на свързаните лица, т.е. фирма куриер за доставка, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и www.ruseopera.com.
„ПАРОЛА” е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
„ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ” е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) в електронния магазин чрез имейл. ПРОДАВАЧА разполагащ с определен брой продукти, проверява за наличността на стоката и я запазва. Ако стоката е налична ПРОДАВАЧА изпраща имейл до КУПУВАЧА, че може да изпълни договора, ако не е налична, че не може.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” - започва в момента на потвърждаване от КУПУВАЧА за доставка на поръчаната стока и продължава до получаването й. За всяка поръчка се сключва отделен договор. По време на действащ договор цената на стоката не може да бъде променяна нито от една от двете страни.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.
„ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
„СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.ruseopera.com

ПОРЪЧКА

ДОСТАВКА

НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

РЕКЛАМАЦИЯ

ЗАМЯНА НА СТОКА

1. ПОРЪЧВАНЕ НА СТОКА/СТОКИ
1.1. След като в интернет магазина www.ruseopera.com постъпи поръчка от Потребител, служител от фирмата проверява за наличността на дадения артикул, след това изпраща обратен имейл за успешно направена поръчка, с което се сключва договора.
1.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.
1.3.След като сте решили да купите дадена стока Вие я добавяте в потребителска кошница. Не се притеснявайте, на по късен етап можете да махнете каквото решите. Ако искате да разберете допълнителен размер на дадено облекло направете запитване към нашите оператори. Тъй като, примерните таблици за размери не винаги точно отговарят на размерите на даден артикул Ви съветваме да се уточнят всички размери преди да направите заявката. Ние с радост ще Ви помогнем. Нашата цел е да останете доволни, а това става като се определи точния Ви размер. За покупката Ви и кореспонденция се нуждаем да попълнете формата за заявка:

·         Име и фамилия;

·         Имейл адрес и телефон;

·         Адрес за фактуриране на стоките

·         Адрес за доставка

2. ДОСТАВКА
2.1. Обикновена доставка - в срок до 2 работни дни от момента на потвърждаването на поръчката, без да се включват национални празници и почивни дни.
2.2. За извършване на доставката използваме услугите на куриерска фирма „Еконт експрес” ООД, като за точното определяне на цената за доставка има вграден модул за изчисляване на дължимата сума. Цената за доставката се заплаща от Купувача като използва отстъпка от 20% от цената. Обичайните часове за доставка са в интервала от 9.00 до 17.30 часа.
2.3. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали е жилищен, или е служебен) или до офис на куриерска Еконт Експрес в съответния град.
2.4. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.
2.5. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочените от него имейл адрес или мобилен телефон, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката.
2.6. Пратката доставена на посочения адрес може да се приеме от намиращите се там обитатели срещу лична карта и също така те могат да заплатят наложения платеж. След това се счита, че договорът е изпълнен.
2.7. Всяка доставка е застрахована за сметка на продавача.
2.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерска фирма „Еконт експрес” ООД, така че да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
2.9. Поръчки, получени без коректни данни на КУПУВАЧА или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Наложен платеж - при получаване на стоката тя се заплаща на фирмата куриер.

4. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
Потребителят в рамките на четиринадесет дни считано от датата на получаване на стоката може да я върне, без да е необходимо да упоменава причини за отказа и не дължи никакви обезщетения и неустойки. В този случай, потребителят е длъжен, в същия срок, да върне на търговеца, на адреса на управление дейността му [Вашият адрес за получаване], получената стока. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията визирани в тази точка. При връщане на стока транспортните разходи са за сметка на купувача.
За целта трябва:

·         да уведоми продавача на посочения имейл за намерението си.

·         да предостави данни за обратна връзка и валидна банкова сметка където ще се преведат парите.

·         да предостави данни за връщаният продукт (код на продукта, разписка от Еконт Експрес на доставката).

·         стоката се връща само чрез фирма „Еконт Експрес” ООД.

·         върнатата стока трябва да бъде с всички придружаващи я, при доставката, елементи. (етикети, касов бон)

·         върнатата стока не трябва да бъде носена, прана, гладена и с откачени етикети.

При неспазване на едно от горните условия връщането няма да бъде прието. Връщане на пари става по банков път в двуседмичен период от изготвяне на приемо-предавателния протокол. (ВНИМАНИЕ - банковата сметка (IBAN) трябва да бъде задължително на човека, на когото е издадена фактурата).

5. РЕКЛАМАЦИЯ
5.1. Стоката се получава с опция отвори и провери, което дава голяма възможност на купувача да установи дали искания от него артикул отговаря на неговата поръчка. При установяване на различие между поръчана и доставена стока (модел, цвят), както и дефект на стоката клиентът може да направи рекламация пред служителя на „Еконт експрес” ООД.
5.2. В едномесечен срок считано от датата на получаване на стоката се установи от купувача дефект (дефектът не трябва да е причинен от неправилна употреба - всеки артикул е придружен с инструкция за употреба), той има право да я върне. Връщането и в двата случая е за сметка на продавача.
За целта:

·         трябва да изпратите имейл със съобщение за намерението Ви, като упоменете рекламиран продукт;

·         изпращате с куриерска фирма „Еконт Експрес” ООД;

·         стоката трябва да бъде придружена от касов бон;

Ако не спазите условията продавачът няма да разгледа исканата рекламация.
При уважена рекламация дефекта на продукта се отстранява в двуседмичен срок, ако не е възможно се заменя с нов същия по вид, цвят и размер, ако и това не е възможно ще бъде предложен друг аналогичен продукт или възстановяване на парите.
Връщане на пари става по банков път в двуседмичен период.
За целта купувача трябва да предостави банкова сметка където ще се преведат парите.

6. ЗАМЯНА НА СТОКА
При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма „Еконт експрес” ООД.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Промяна в общите условия
Държавна опера – Русе си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.
По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.
При едностранна промяна на настоящия Договор от Държавна опера – Русе, ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Отговорност
Държавна опера – Русе не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.ruseopera.com

Решаване на спорове
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно действащото законодателство на Република България.

Всички материали в електронният магазин са собственост на Държавна опера – Русе и могат да се използуват съгласно целите, за които са предоставени и не могат да бъдат използувани от трети лица за търговски цели извън сайта.

Всички права запазени!
Държавна опера – Русе

Политика за личните данни


Политика за поверителност 

Вашата лична информация

Тази политика за защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, който искате да изпратим до Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.

Съзнателно не събираме данни, свързани с деца.

Промени в законовата рамка за защита на личните данните

Законовата рамка във връзка със защитата на данните Ви се променя на 25 май 2018 г., когато в Европейския съюз започва да се прилага Общият регламент за защита на данните (GDPR).

Тази политика за защита на личните данни Ви казва повече за повечето от правата Ви във връзка с Регламента, но е възможно е да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни след 25 май – ние ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в тази политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашата лични данни.

1.      Кои сме ние и как можете да се свържете с нас? 

Ние сме Държавна опера – Русе, Русе, ЕИК , пл. „Света Троица“ № 7
Можете да се свържете с нас на имейл адрес e-mail ruseopera@gmail.com
Когато споменаваме нашия уебсайт, имаме предвид www.ruseopera.com

2.      Как събираме вашите лични данни? 

Ние може да събираме лична информация за вас по следните начини: 
Данни, които самите Вие споделяте с нас:

o    Данни, които ни давате, когато се регистрирате, за да използвате нашите услуги;

o    Данни, които споделяте с нас, когато говорите с нас по телефона;

o    Данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас;

o    Данни във връзка с Ваше участие в наши промоции или събития;

o    Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.

3.      Данните, които събираме за Вас 

Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас, които сме групирали по следния начин:

o    Данни за самоличността Ви – име и дата на раждане;

o    Данни за връзка – адрес за фактуриране, имейл адрес или телефонни номера;

o    Финансови данни – данни за банкови сметки и разплащателни карти;

o    Данни за транзакциите – подробности за плащанията от Вас и други подробности за услугите, които сте закупили от нас;

o    Маркетингови и комуникационни данни – Вашите предпочитания при получаване на маркетингови съобщения от нас, както и Вашите комуникационни предпочитания.

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас. Това включва подробности за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, както и генетични и биометрични данни. Също така не събираме информация за наказателни присъди и извършени престъпления.

4.      С каква цел обработваме личните Ви данни? 

Вашите лични данни се ползват със законова защита.

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:

o    Цели, необходими за използването на нашите услуги;

o    Цели, за които сте дали изричното си съгласие;

o    Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Държавна опера – Русе – Русе;

5.      С кого споделяме Вашите лични данни? 

Понякога, с цел да предоставим услугите, които Вие сте поискали от нас, ние може да споделим личната Ви информация с външни доставчици на услуги.

Ние изискваме от всички доставчици на услуги, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

6.      Непредоставяне на лични данни 

В случаите, когато трябва да обработваме Ваши лични данни във връзка със законово изискване или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас (например да ви предоставим дадена услуга). В този случай може да се наложи да не предоставим услугата, която желаете от нас, но ние ще ви уведомим, ако това е така.

7.      Защита на данните 

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

8.      Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни? 

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

9.      Маркетинг 

Можем да използваме Вашата лична информация, за да ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни за да Ви изпращаме маркетингови съобщения само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим. Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.

10.  Вашите права 

Общият регламент за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

o    Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме - Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес ruseopera@gmail.com

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

o    Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна - Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес libruse@libruse.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

o    Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни 
Имате право да:

o    възразите срещу използването на Вашите лични данни;

o    или поискайте да изтрием личните Ви данни;

o    или да поиска ограничаване на обработката;

o    или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

o    Оттегляне на съгласието - Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на ruseopera@gmail.com, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

11.  Подаване на жалба 

Моля, уведомете ни, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, като ни изпратите имейл на ruseopera@gmail.com

Декларация за достъпност


Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Държавна опера - Русе се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://ruseopera.com/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

 

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието: възможности за избор:

Алтернативно представяне на записаните аудио материали.               

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио материали

Аудио представяне на видео съдържанието. 

Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.                

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.            

Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.              

Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.                

Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не са заложени времеви ограничения

За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение.     

Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс

За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.             

Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично

Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието. 

Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки

Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.          

Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използва многоточков курсор.

Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. 

Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.              

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици

Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.             

Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма установени такива случаи

Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.               

Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието

Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено.   

Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

За публикуваните записи от телевизия са осигурени пълните текстове на интервютата.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

31.01.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

31.01.2022 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

31.01.2022 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: Русе 7000, пл. „Света Троица“ № 7 или имейл ruseopera@gmail.com .

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Неприложимо

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Петя Любомирова, ръководител на отдел Маркетинг

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Министерството на финансите, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Държавна опера - Русе или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по факс; по електронен път на адрес на Държавна опера - Русе.

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на Embedded Image (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Държавна опера - Русе, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.ruseopera.com или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

 

Държавна опера - Русе се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

06.06.2017 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

17.09.2019 г.

Свържете се с нас

Каса Опера
тел: 082 825042
мобилен:
email: office@ruseopera.com
Работно време каса

Понеделник - петък 10:00 - 18:30 часа
в дни със спектакли до 19:00 часа

Бюлетин

Абонирайте се за получаване на новини и специални промоции